Platforma Vector MureE� a�� Un program pentru dezvoltarea comunitA?E�ilor MureE�ene

MarE�i, 14.11.2017, a avut loc la Biblioteca JudeE�eanA? MureE�, evenimentul de lansare a Platformei VECTOR MureE�, o invitaE�ie la dialog E�i parteneriat, lansatA? de cA?tre Comuna Livezeni E�i partenerii sA?i, stakeholderilor mureE�eni a�� autoritA?E�i locale, instituE�ii publice E�i private, companii, societatea civilA?. Evenimentul a fost organizat A�n cadrul proiectului a�?MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i…

Read More

Livezeni 2020 – MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i a marginalizA?rii A�n Livezeni

Comunitatea satului Livezeni, judeE�ul MureE� A�n anul 2017 AZn Livezeni traiesc peste 400 de familii A�n sA?rA?cie, privaE�i de servicii de sA?nA?tate E�i educaE�ie, fA?rA? venituri, locuri de muncA? E�i fA?rA? sA? A�E�i cunoascA? drepturile. Dintre aceE�tia 150 de familii trA?iesc doar din alocaE�ii, 250 de persoane primesc venitul minim garantat E�i mai mult de…

Read More

360 Wellness – Structura de economie sociala

360Wellness este primul club non-profit de fitness si aerobic din Romania, deschis in zona Calea Calarasilor/Hala Traian din Bucuresti ce pune la dispozitia membrilor sai programe de fitness si spinning personalizate in functie de varsta, nivelul de pregatire fizica, dar a??i de obiectivele si motivatiile fiecaruia. Deschis pe Calea Calarasilor nr. 161, et. 3, 360Wellness funcE�ioneazA? printr-un parteneriat cu Social Gym…

Read More