show box campaign

SA? dA?ruim, de CrA?ciun!

La marginea comunei Livezeni, trA?ieE�te, A�ntr-o sA?rA?cie greu de imaginat, o comunitate de peste 2000 de persoane. 300 de copii reuE�esc sA? meargA? la E�coalA?, dar tot pe-atA?E�ia nu au avut aceastA? E�ansA?. AceE�ti copii, nu cunosc bucuria CrA?ciunului.  AZn casa lor nu vor rA?suna colindele E�i nici braduE�ul cu cadouri A�nE�irate nu-E�i va gA?si loc. Cu mare greutate, pA?rinE�ii vor putea pune ceva pe masA?, de sA?rbA?tori, E�i poate, o felie de cozonac primitA?.

HaideE�i sA? aducem puE�inA? luminA? A�n aceste familii!

Noi am A�nceput, E�i e un drum lung! Vom aduce educaE�ie, A�ngrijire medicalA?, meserii E�i locuri de muncA? pentru pA?rinE�i, locuinE�e mai A�ngrijite E�i mai primitoare.

Dar avem nevoie de ajutorul vostru, sA? aducem o bucurie celor mici, ACUM, DE ACEST CRA�CIUN!

AlA?turi de noi, s-au A�nscris deja, E�i le mulE�umim, organizaE�ii E�i licee din TA�rgu MureE�, precum: AsociaE�ia Garaboncias, Colegiul NaE�ional Unirea, Colegiu Agricol Traian SA?vulescu.         

HaideE�i alA?turi de aceE�ti oameni mai puE�in norocoE�i, cu tot ce credeE�i cA? puteE�i sA? dA?ruiE�i A�ntr-o cutie de pantofi:

  • alimente neperisabile,
  • articole de igienA?,
  • dulciuri,
  • articole de A�mbrA?cA?minte,
  • jucA?rii,
  • rechizite,
  • orice credeE�i cA? le-ar aduce bucurie E�i le-ar face SA?rbA?torile de iarnA? cu adevA?rat luminoase!

Pe toate acestea, le puteE�i strA?nge pA?nA? pe 15 decembrie, la sediul dumneavoastrA?, apoi venim noi E�i le ridicA?m.

DacA? doriE�i sA? umpleE�i tolba lui MoE� CrA?ciun, pentru aceE�ti copii E�i familiile lor, aE�teptA?m sA? ne scrieE�i aici!

Dar grA?biE�i-vA?, pentru cA? pe 18 decembrie, MoE�ul A�E�i va A�ncA?rca darurile E�i vom porni A�mpreunA? sA? le ducem!

 

Leave a Comment